TVB翡翠套裝

DirectTV 嘅翡翠電視冇咗?唔使驚!

TVB Jadeworld Package TVB翡翠套裝

好消息!TVB翡翠套裝已經轉由DISH提供喇!總共五大頻道包括TVB1, TVB2, TVBe, TVBS和CCTV4,節目與香港同日播出,可令您全天候享受最優最精最受歡迎的粵語電視娛樂!不想錯過您 最喜歡的電視節目,即刻預訂喇! 電話: (925)-322-1682  黃生 (鴻達衛視銷售經理)


價錢:$39.99/月*

*包括TVB翡翠套裝和中文基本套裝。

 • TVB1
  頻道: 9988
 • TVB2
  頻道: 9987
 • TVBe
  頻道: 9986
 • TVBS
  頻道: 9985
 • CCTV4
  頻道: 9916
Chinese Basic Package
國際節目需額外訂購$10/月的中文基本套裝(上圖所示)。所有的價格,包裝,節目,特點,功能及優惠可能有變更,恕不另行通知。可能需付當地稅和州稅。節目只提供給位於美國大陸的單戶家庭。所有DISH提供的節目及其他服務,均受優惠同意書及《居民用戶同意書》規則與條款的約束;可向DISH索取同意書和條款。硬件設備和節目分開銷售。要同時收看國際和美國節目,可能需要第二個衛星碟。所有的行業標誌和商標均為其所屬公司所擁有。 © 2012, DISH Network LLC 保留所有權力。